Văn phòng cho thuê quận 3 đường Điện Biên Phủ ROBOT Tower
Diện tích cho thuê : 55 - 276 - 355m2
Diện tích một sàn : 355m2
Địa chỉ: Điện Biên Phủ - Quận 3
Giá: 0 VNĐ (17$++)
HOTLINE : 0908 600 359
Văn phòng cho thuê quận 3 đường Nguyễn Thị Minh Khai VIETBANK Tower
Diện tích cho thuê : 170 - 328 - 505m2
Diện tích một sàn : 505m2
Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 3
Giá: 0 VNĐ (20$++)
HOTLINE : 0908 600 359
Văn phòng cho thuê quận 3 đường Võ Văn Tần LIM Tower 2
Diện tích cho thuê : 150 - 200 - 300 - 500 - 700m2
Diện tích một sàn : 700m2
Địa chỉ: Võ Văn Tần - Quận 3
Giá: 0 VNĐ ($22++)
HOTLINE : 0908 600 359
Văn phòng cho thuê quận 1 đường Trần Hưng Đạo MB Sunny Tower
Diện tích cho thuê : 100 - 200 - 300 - 500m2
Diện tích một sàn : 700m2
Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo - Quận 1
Giá: 0 VNĐ ($19++)
HOTLINE : 0908 600 359
Văn phòng cho thuê quận 1 Vietcombank Tower
Diện tích cho thuê : 1100
Diện tích một sàn : 1100
Địa chỉ: Mê Linh - Quận 1
Giá: 0 VNĐ (34$++)
HOTLINE : 0908 600 359
Văn phòng cho thuê quận 1 Kumho Plaza Tower
Diện tích cho thuê : 90 - 220 - 270 - 350 - 550m2
Diện tích một sàn : 1700m2
Địa chỉ: Lê Duẩn - Quận 1
Giá: 0 VNĐ (32++$)
HOTLINE : 0908 600 359
Văn phòng cho thuê quận 1 Saigon Tower
Diện tích cho thuê : 180 - 280m2
Diện tích một sàn : 1000m2
Địa chỉ: Lê Duẩn - Quận 1
Giá: 0 VNĐ (33$++)
HOTLINE : 0908 600 359
văn phòng cho thuê quận 3 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa PaxSky III
Diện tích cho thuê : 50m2 - 60m2 - 130m2
Diện tích một sàn : 130m2
Địa chỉ: Nam Kỳ Khời Nghĩa - Quận 3 - TP.HCM
Giá: 0 VNĐ ($16++)
HOTLINE : 0908 600 359
Văn phòng cho thuê quận Tân Bình tòa nhà FOSUP Building
Diện tích cho thuê : 300m2 - 500m2 - 938
Diện tích một sàn : 938
Địa chỉ: Huỳnh Lan Khanh - Quận Tân Bình - Tp. HCM
Giá: 0 VNĐ ($15)
HOTLINE : 0908 600 359
Văn phòng cho thuê quận 1 đường Ngô Đức Kế BITEXCO Tower
Diện tích cho thuê : 200 - 300 - 400 - 500 - 700 - 1000m2
Diện tích một sàn : 1000m2
Địa chỉ: Ngô Đức Kế - Quận 1
Giá: 0 VNĐ ($32++)
HOTLINE : 0908 600 359
Văn phòng cho thuê quận 1 The Lancaster Tower
Diện tích cho thuê : 700m2
Diện tích một sàn : 700m2
Địa chỉ: Lê Thánh Tôn - Quận 1
Giá: 0 VNĐ (27$)
HOTLINE : 0908 600 359
Văn phòng cho thuê quận 1 Khang Thông Building
Diện tích cho thuê : 290m2
Diện tích một sàn : 518m2
Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 1
Giá: 0 VNĐ (22$)
HOTLINE : 0908 600 359
Văn phòng cho thuê quận 1 đường Phùng Khắc Khoan Harmony Building
Diện tích cho thuê : 80m2
Diện tích một sàn : 230m2
Địa chỉ: Phùng Khắc Khoan - Quận 1
Giá: 0 VNĐ (21$ all in)
HOTLINE : 0908 600 359
Văn phòng cho thuê quận 1 đường Điện Biên Phủ Vinaconex Building
Diện tích cho thuê : 40-80-100m2
Diện tích một sàn : 300m2
Địa chỉ: Điện Biên Phủ - Quận 1
Giá: 0 VNĐ ($15 all in)
HOTLINE : 0908 600 359
Văn phòng cho thuê quận 1 đường Nguyễn Du Central Park Building
Diện tích cho thuê : 180 - 200 - 380m2
Diện tích một sàn : 380m2
Địa chỉ: Nguyễn Du - Quận 1
Giá: 0 VNĐ ($21 all in)
HOTLINE : 0908 600 359
Văn phòng cho thuê quận 1 đường Nguyễn Trãi Central Park Building
Diện tích cho thuê : 70 - 110 - 165 - 330m2
Diện tích một sàn : 330m2
Địa chỉ: Nguyễn Trãi - Phường Phạm Ngũ Lão
Giá: 0 VNĐ ($18 all in)
HOTLINE : 0908 600 359
Văn phòng cho thuê quận 1 đường Tôn Thất Tùng Ha Phan Building
Diện tích cho thuê : 150 - 200 - 350m2
Diện tích một sàn : 350m2
Địa chỉ: Tôn Thất Tùng - Quận 1
Giá: 0 VNĐ (18$)
HOTLINE : 0908 600 359
Văn phòng cho thuê quận 1 đường Đinh Tiên Hoàng HMC Building
Diện tích cho thuê : 65 - 100 - 150 - 300 - 350m2
Diện tích một sàn : 700m2
Địa chỉ: Đinh Tiên Hoàng - Quận 1
Giá: 0 VNĐ ($16.5++)
HOTLINE : 0908 600 359
Văn phòng cho thuê quận 7 đường Tân Trào Petroland Building
Diện tích cho thuê : 200-300-1100m2
Diện tích một sàn : 1100m2
Địa chỉ: Tân Trào - Quận 7
Giá: 0 VNĐ ($8++)
HOTLINE : 0908 600 359
Văn phòng cho thuê quận Tân Bình đường Trường Sơn Tiền Phong Building
Diện tích cho thuê : 80-100 - 200m2
Diện tích một sàn : 200m2
Địa chỉ: Trường Sơn - Quận Tân Bình
Giá: 0 VNĐ ($12++)
HOTLINE : 0908 600 359
«  1 2 3 4 5 6  »